Jord – Kloak & Beton


Jensen Entreprenørforretning varetager forskellige entreprenøropgaver, og beskæftiger os med alt fra nyanlæg- til renoveringer. Jensen Entreprenørforretning består hovedsageligt af Jord, kloak, beton samt belægning, Igennem de sidste par år har vi også produceret og opsat trafik-støjværn ved trafikerede veje. Vi designer selvfølgelig Trafik støjværn efter kundens ønsker og behov. Vi består af et professionelt team på ca 12 mand - og leverer altid tilfredsstillende resultater som kan bekræftes igennem referencer.


 • Separering
 • Nyanlæg
 • Kloakrenovering
 • Olie og fedtudskiller
 • Omfangsdræn og faskiner
 • Nedsivningsanlæg og samletanke
 • Regnvandsanlæg
 • Udgravning
 • Etablering af vej og parkeringsarealer
 • Nedrivning og nedbrydning¨
 • Støbning
 • Betonelementer/montering
 • Beton renovering
 • Nybyg
 • Totalentreprise