Jord & Beton


Jensen Entreprenørforretning varetager forskellige entreprenøropgaver, og beskæftiger os med alt fra nyanlæg- til renoveringer. Jensen Entreprenørforretning består hovedsageligt af jord, beton samt belægning, Igennem de sidste par år har vi også produceret og opsat trafik-støjværn ved trafikerede veje. Vi designer selvfølgelig Trafik støjværn efter kundens ønsker og behov. Vi består af et professionelt team på ca 12 mand - og leverer altid tilfredsstillende resultater som kan bekræftes igennem referencer.


  • Udgravning
  • Etablering af vej og parkeringsarealer
  • Nedrivning og nedbrydning¨
  • Støbning
  • Betonelementer/montering
  • Beton renovering
  • Nybyg
  • Totalentreprise