Belægning


Jensen Entreprenørforretning varetager forskellige entreprenøropgaver, og beskæftiger os med alt fra nyanlæg- til renoveringer. Jensen Entreprenørforretning består hovedsageligt af Jord, kloak, beton samt belægning, Igennem de sidste par år har vi også produceret og opsat trafik-støjværn ved trafikerede veje. Vi designer selvfølgelig Trafik støjværn efter kundens ønsker og behov. Vi består af et professionelt team på ca 12 mand - og leverer altid tilfredsstillende resultater som kan bekræftes igennem referencer.


 • Nybyg
 • Fortov/stier
 • Parkeringsarealer
 • Renovering
 • Brolægning
 • Støttemure
 • Asfalt
 • Maskinsten
 • Terrasse
 • Indkørsel
 • Have